Vi implementer kun de beste innovative teknologiene for bygging av prefabrikerte stålbygninger.

LMC – og LSTC – teknologi

Moderne LMC- og LSTC-teknologi i bygninger med store travéer har vist seg å være overlegne og testet over tid i ulike bransjer (produksjonsindustrien, høyhus og spesialbygg). De tilbyr hurtig montering, optimal stålintensitet og god holdbarhet.

Isolerte bygninger med bred spennvidde

Eldorado GS sine isolerte bygninger med bred spennvidde er unike og bemerkelsesverdige konstruksjoner med sin høyde på opptil 90 meter, samtidig som de forblir blant de mest kostnadseffektive konstruksjonene på markedet (brukes i ulike bransjer, fra produksjon til luftfart).

We also work with traditional heavy ferrous metals. We complete building projects of any magnitude based on the individual requirements each customer brings to us.

Arkeformede konstruksjoner

Vi jobber også med tradisjonelle tunge jernholdige metaller. Vi gjennomfører byggeprosjekter i alle størrelser ut fra de individuelle kravene stiller til oss.

Alle hangarkomponenter som brukes av Eldorado GS boltes sammen, noe som utelukker all sveising og bruk av trearbeid. Våre utforminger gir alltid mulighet for å demontere, transportere og gjenoppbygge bygningen et annet sted.

Modulbygg

Våre modulbygg er prefabrikerte flerbruksbygg som er laget av separate deler. Deretter settes de sammen til en bygning og kobles sammen med hverandre. De er raske å bygge, lette, enkle å transportere og montere. De er bærbare og praktiske.