Vårt företag erbjuder professionell byggnation av ramkonstruktioner på en nyckelfärdig basis.

My coaching story

Vi gör allt själva

Eldorado GS agerar som huvudentreprenör och huvudkonstruktör, vi tar hand om varje steg i byggprocessen, från planering och installation till driftsättning.

Hela arbetscykeln

Vi tar fram och förbereder alla nödvändiga bygglov och dokument, tar fullt ansvar för designen (länk till avsnittet Design) och erbjuder egentillverkade produkter som stålkonstruktioner och byggnader som överensstämmer helt med kvalitetsstandarder.

Hela processen för varje projekt planeras noggrant och genomförs enligt den fastställda tidsplanen. Vi ger också kunden möjlighet att hantera projektets viktigaste faser.

När du väljer Eldorado GS så minimerar du byggtiden, minskar dina kostnader och eliminerar riskerna som kommer med att arbeta med flera entreprenörer samtidigt.