Strukturens syfte och funktioner:

 • Byggnader med lyftkranar
 • Byggnader med inbyggda mezzanin-plattformar
 • Byggnader med många olika områden
 • Byggnader med flera våningar
 • Byggnader med endast en spännvidd

Vi designar och tillverkar byggnader för:

I vår designprocess tar vi hänsyn till områdets miljö- och klimatförhållanden samt till den tekniska utrustningens och processernas egenskaper. Vi följer principerna för intern zonindelning och utrymmesplanering. Vid varje nytt projekt är vår främsta prioritet att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera de anställdas säkerhet.

Väggbeklädnad med sandwichpaneler eller profilerad plåt finns i varma och kalla utföranden.

Vi tillverkar alla typer av ramdelar: pelare, vägg- och takstommar, balkar och fackverk.

Varje Eldorado GS-projekt är en skräddarsydd upplevelse för kunden. Vi förbereder projektets omfattning i samarbete med kunden och ser till att vi följer industristandarder, byggnormer och bestämmelser samt brandsäkerhetskraven.

Varför du ska välja Eldorado GS?

1.

Nyckelfärdiga projekt

Eldorado GS tillhandahåller konstruktions- och projektdokument för att säkerställa bästa möjliga konstruktionslösningar för byggprocessen. Vi levererar även prefabricerade byggnader som en del av strukturella krav. Vi kan dessutom ta fram ett fullständigt projektförslag för en byggnad, ända ner till ritning och installation av utrustning och tekniska system.

 

2.

Minska dina expansionskostnader

Det är lätt att konstruera, bygga om och till och med flytta industribyggnader med ram till en annan plats. De är konstruerade så att de till 100% överensstämmer med det avsedda ändamålet.
Vi garanterar en stressfri tillverkningsprocess, förenklad intern logistik och en byggnad som är anpassad för lyftutrustning och andra maskiner.

3.

Effektivitet – kapitalinvesteringar

Ditt investeringsvärde ökar på grund av betydande besparingar på stålkonstruktioner samt minskade leverans- och installationskostnader. Dessutom innebär kortare leverans- och byggtider att du kan börja gå med vinst tidigare än väntat.

4.

Projektoptimering

Jämfört med andra byggföretag minskar vi stålintensiteten för industribyggnader med upp till 30% och upp till 45% om byggnaden är utrustad med lyftanordningar. Våra byggnader är garanterat långvariga och motståndskraftiga oavsett vad som händer.

Intern inventering

Mini

 • Ram

Grundläggande

 • Ram
 • Beklädnad*

Plus

 • Ram
 • Beklädnad*
 • Isolering

Full

 • Ram
 • Beklädnad*
 • Isolering
 • Installation

*trapetsplåt eller sandwichpanel

Fyll i formuläret nedan för att begära ett prisförslag

Se portfölj

Vill du diskutera ett projekt?

Skicka in en begäran om ett prisförslag